Samo Centrum – kwintesencja, esencja, istota sprawy, sedno tego, co daje poczucie wewnętrznej harmonii, z uwzględnieniem wszystkich obszarów naszego życia.

Jednym z najbardziej znanych i podstawowych ćwiczeń, od których rozpoczyna się pracę trenerską czy coachingową jest Koło Życia. Fundamentem rozpoczęcia pozytywnych zmian w swoim życiu jest ustalenie jego najistotniejszych obszarów i wypracowanie równowagi pomiędzy nimi. Najbardziej uniwersalne obszary, które wpływają na jakość życia, poczucie pełni i harmonii to: Zdrowie, Relacje, Środowisko, Rozwój, Relaks, Kariera (Praca), Finanse, Duchowość. Poszczególne części Koła Życia są od siebie zależne
i wzajemnie na siebie wpływają.

Samo Centrum to firma edukacyjno-szkoleniowa, która tworzy kompleksowe projekty rozwojowe.

Jako trener rozwoju potencjału i praktyk MBTI ® , specjalizuję się
w realizacji autorskich programów szkoleniowych i coachingowych opartych na wskaźniku osobowości Myers Brigss Type Indicator ®

http://www.mbti.waw.pl

MBTI ® pomaga żyć i pracować w zgodzie z naszą wewnętrzną naturą, zasobami i potrzebami oraz w zgodzie z innymi ludźmi. Daje to poczucie spokoju i spełnienia.

Równolegle, we współpracy z trenerami różnych dziedzin rozwoju, realizuję autorskie programy wspierające harmonijny i efektywny rozwój osobisty i zawodowy,  z uwzględnieniem istotnych sfer Koła Życia, od zdrowia po finanse.

Zapraszam do współpracy,
Dorota Latos

 

w zgodzie z naturą